LỘ TRÌNH SACE INTERNATIONAL

STT

MÔN HỌC

KHỐI KHOA HỌC 

KHỐI KINH TẾ

LỚP 10

LỚP 11

LỚP 12

LỚP 10

LỚP 11

LỚP 12

1

Tiếng Anh như ngôn ngữ bổ sung

˅

˅ ˅ ˅ ˅

˅

2

Nghiên cứu dự án

˅

˅ ˅

˅

3

Vật Lý

˅ ˅

4

Phương pháp toán

˅ ˅ ˅

˅

5

Toán chuyên sâu

˅ ˅

6

Kinh tế

˅

˅

7

Kế toán ˅

˅

Tiêu chí đánh giá kết quả học tập

  • Kết quả học tập được đánh giá theo tiêu chí 70-30
  • 70% từ  các bài tập, các bài kiểm tra ngắn và bài luận được hoàn thành trong suốt khóa học
  • 30% từ bài thi viết khi kết thúc khóa học

Chất lượng giáo viên

  • Đội ngũ giáo viên được tuyển chọn bởi nhà trường theo các tiêu chuẩn và yêu cầu của Ủy Ban THPT Nam Úc
  • Giáo viên được Ủy ban đào tạo và tập huấn hàng năm.
  • Tất cả các thầy/cô giáo đều rất am hiểu về chương trình SACE.

Định hướng đầu ra tiếng Anh

Tất cả các học sinh tham gia chương trình SACE sẽ được định hướng đầu ra tiếng Anh với điểm số Ielts từ 6.5 hoặc tương đương khi tốt nghiệp chương trình SACE 2 ở lớp 12.

So sánh SACEi với các chương trình trung học phổ thông quốc tế

(Đánh giá theo tiêu chí Môn học bắt buộc, chiều sâu kiến thức, độ khó với người học)