SACE International là chương trình THPT chính thống Úc, chất lượng quốc tế và đẳng cấp, chuẩn bị cho sinh viên học tập thành công tại các trường đại học hàng đầu thế giới.

Được giảng dạy ở Châu Á từ năm 1982, SACE International được công nhận rộng rãi là chương trình THPT/ Dự bị đại học hàng đầu thế giới.

SACE International thúc đẩy học sinh học tập tốt và phát triển các kỹ năng cần thiết để trở thành sinh viên đại học thành công, người lao động dám nghĩ dám làm và công dân toàn cầu.

Hàng ngàn sinh viên đã tốt nghiệp SACE International kể từ năm 1982

đã tiếp tục hoàn thành bậc giáo dục đại học trên khắp thế giới và thành công trong nhiều lĩnh vực như thương mại, y học, dược phẩm, kỹ thuật, nghệ thuật và luật. Chương trình được quản lý bởi Ủy ban Trung học Nam Úc (SACE Board).

Học sinh hoàn thành chương trình SACEi được Chính phủ Úc cấp Bằng tốt nghiệp.

Chương trình học tập đẳng cấp

Chất lượng quốc tế

Chương trình SACE International cung cấp cho sinh

viên những trải nghiệm học tập đẳng cấp thế giới.

SACE International là chương trình THPT chính thống Úc dành cho học sinh lớp 10 và 11.

Học sinh hoàn thành tối thiểu 200 tín chỉ, trong đó 20 tín chỉ tương đương với cả năm học trong một môn học.

Các trường có thể áp dụng SACE International linh hoạt theo nhiều phương thức phù hợp với hoàn cảnh và nguyện vọng của học sinh. Thông thường, các trường cung cấp chương trình cho phép học sinh hoàn thành ví dụ như:

  • 100 đến 200 tín chỉ (5 hoặc 6 môn học) trong năm đầu tiên (Giai đoạn 1)
  • 90 đến 100 tín chỉ (5 môn học) trong năm thứ hai (Giai đoạn 2)

Có rất nhiều cơ hội cho học sinh đạt được thành tích đáng kể tại đất nước bản địa của mình.

Khi học sinh chứng minh được thành tích trong những năm học trước, họ có thể hoàn thành chương trình SACE International trong vòng 20 tháng.