SACE INTERNATIONAL là chương trình THPT Nam Úc (viết tắt là SACEi) là phiên bản quốc tế của chương trình Phổ thông Trung học chính thức của bang Nam Úc, dành cho học sinh THPT. Tuy nhiên SACEi đã được giảm tải đến ½ so với chương trình SACE tại Úc. Chương trình được coi như chương trình học dự bị Đại học toàn diện, chuẩn bị cho các em học sinh một nền tảng vững chắc, trước khi bắt đầu vào Đại học. SACE có giá trị tương đương với chứng chỉ A Level của Anh Quốc và chứng chỉ Tú tài Quốc tế IB (International Baccalaureate). Bằng SACE uy tín, được công nhận toàn cầu và cho phép học sinh sau tốt nghiệp có thể nộp đơn và vào thẳng năm nhất tại bất cứ trường đại học nào của Úc hoặc ở các trường đại học của các nước nói tiếng Anh như Anh, Mỹ, Canada, Singapore. Với ưu điểm nổi bật, học chương trình quốc tế ngay trong nước, nhận bằng cấp chính thống uy tín, mà lại tiết kiệm đến 80% chi phí so với du học Úc,  SACEi đã thu hút được hơn 40.000 học sinh theo học và tốt nghiệp ngoài Úc.

Tại Việt Nam, SACE Education Vietnam sẽ triển khai chương trình SACEi đến với các học sinh trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam

SACEi được xây dựng, triển khai, quản lý bởi tổ chức nào?

Là chương trình học quốc tế uy tín của Úc, SACEi được xây dựng và quản lý trực tiếp, chặt chẽ từ mọi quy trình bởi Ủy ban Trung học Nam Úc (SACE Board). Chương trình được triển khai giảng dạy tại nhiều quốc gia trên thế giới.

Chính phủ Nam Úc thực hiện quản lý chương trình SACEi thông qua việc quản lý danh sách học sinh, tổ chức thi và chấm thi, xét tuyển, cũng như các chuyến thăm trường, kiểm tra và thực hiện thẩm định chất lượng dạy và học tại các cơ sở đại diện giảng dạy chương trình SACEi. Kết quả học tập được đánh giá theo tiêu chí 70-30. 70% từ các bài tập, các bài kiểm tra ngắn và bài luận được hoàn thành trong suốt khóa học, 30% từ bài thi viết khi kết thúc khóa học

Như vậy có thể thấy, mặc dù là một chương trình được thực hiện giảng dạy ngoài nước Úc, nhưng SACE International vẫn có sự giám sát chặt chẽ của SACE Board, từ quy trình, nội dung giảng dạy đến chất lượng kết quả học tập của từng học sinh. SACEi thực sự là chương trình học có sự phối hợp đồng bộ giữa đại diện giảng dạy chương trình tại các nước và tổ chức xây dựng, quản lý chất lượng chương trình. Điều này hoàn toàn đảm bảo cho học sinh một chương trình học chất lượng và đáng tin cậy từ việc giảng dạy, đến kết quả và nhận bằng cấp uy tín.