Ủy ban Trung học Nam Úc (SACE Board) là một cơ quan pháp lý độc lập của Chính phủ Úc có trách nhiệm lập pháp đối với chương trình giảng dạy, đánh giá và chứng nhận giáo dục trung học phổ thông như được nêu trong Đạo luật SACE Board của Nam Úc 1983.

Ủy Ban Trung học Nam Úc được Chính phủ Nam Úc ủy quyền cấp bằng chứng nhận tốt nghiệp giáo dục Nam Úc (viết tắt là SACE) – một chương trình giáo dục dành cho học sinh trung học phổ thông ở Úc.

Chương trình SACE cũng được triển khai ở các quốc gia bên ngoài lãnh thổ nước Úc thông qua chương trình THPT chính thống/ Dự bị đại hoc Úc (viết tắt là SACE International hoặc SACEi). Chương trình đã được triển khai thành công với hơn 40.000 học sinh trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương và được giới thiệu đến Malaysia năm 1982, Trung Quốc năm 2005, Việt Nam năm 2017 và Vanuatu năm 2018. Cũng như các chương trình giáo dục quốc tế có uy tín như A-level và IB, sinh viên tốt nghiệp chương trình SACEi đã thành công bước vào các trường đại học danh tiếng trên khắp thế giới.

Để biết thêm thông tin về Ủy ban Trung học Nam Úc, vui lòng truy cập website tại đây.

SACE EDUCATION VIETNAM

Công ty cổ phần giáo dục SACE Education Vietnam (SACE Education Vietnam) là đơn vị được ủy quyền bởi Ủy ban Trung học Nam Úc để triển khai chương trình SACEi tại Việt Nam

Công ty cổ phần giáo dục SACE Education Vietnam được thành lập ngày 06/7/2018 với sứ mệnh kết nối và tạo ra môi trường giáo dục sáng tạo góp phần đào tạo các thế hệ học sinh chủ động, tích cực, có trách nhiệm, sẵn sàng trở thành công dân  toàn cầu.

Lễ ký thỏa thuận hợp tác triển khai chương trình THPT Nam Úc (SACEi) tại Việt Nam giữa SACE Board (Ủy ban Trung học Nam Úc) và Công ty cổ phần giáo dục SACE Education Vietnam diễn ra tại thành phồ Hồ Chí Minh ngày 31/07/2018. Trong khuôn khổ lễ ký thỏa thuận này, đại diện SACE Board đã chia sẻ nhiều thông tin hữu ích về môi trường học tập tại Úc nói chung và bang Nam Úc nói riêng, các bước chuẩn bị cần thiết cho kế hoạch du học Úc bậc Đại học và các thông tin tổng quan về chương trình SACEi giành cho học sinh học bên ngoài nước Úc.

Bà Cathy Schultz, Cựu Giám đốc chương trình SACEi phát biểu trao chứng nhận Trường Trung học Thực hành Sài Gòn trở thành đối tác triển khai chính thức Chương trình THPT chính thống Úc.

Chương trình SACE International được giảng dạy đan xen với chương trình THPT Việt Nam. Thời gian học hoàn toàn linh động và sẽ được sắp xếp thuận tiện nhất với lịch trình của học sinh.